About

Beekenkamp en Bosveld werken sinds 1990 in een samenwerkingsverband. Zij maken hoofdzakelijk kinetische installaties en objecten.

Beekenkamp and Bosveld work together since 1990 in a joint venture. They mainly produce kinetic installations and objects.