Habitat

De kiem als toegevoegd onderdeel  van een  omgeving.

The germ as added part of an environment.

Boom3

MYOOM, polyurethaan, staal / polyurethaan, steal, 80 x75 x 190 cm, 2010