Kiem

Deze entiteit is een “habitat flexibele soort”; het nestelt zich, overwoekert soms en kan zich ook ontwikkelen tot belager en ongenode gast.

This entity is “a flexible type of habitat”, it settles, overgrows sometimes and can also develop into an attacker and uninvited guest.

Fungus, polyurethaan, glas, steenkool, water,  120 x 50 x 100,  2007

FUNGUS, polyurethaan, glas, steenkool, water / polyurethaan, glass, black coal, water, 120 x 50 x 100, 2007